Kategori/artikel á-pris Totalt  
Flygläkare:      
Avgift 2000    
Totalt   2000  
     
Elevtillstånd: *      
Grundavgift elevtillstånd 270    
Årsavgift 1:a året 560    
Årsavgift 2:a året 560    
Grundavgift medical 620    
Postförskott 50    
Totalt   2060  
     
Certifikatavgift: **    
Grundavgift certifikat 710  
Årsavgift, 5 år á 640 3200  
Teoriprov Radiotelefoni 1170  
Tillgodo 1 st årsavgift elevtillstånd -560  
Postförskott 50  
Totalt   4570  
     
Litteratur/Materiel:      
UL-Paket KSAB 2995    
Teorikurs 6600    
Flygpaket UL KSAB 795    
       
Språkprov 500    
       
Totalt   10890  
     
Flyglektioner:    
Flygtid (29.7 h á 755) 22423.5  
Lärararvode (375/h) 10367  
Totalt   32790.5
     
     
     
Totalt   52310.5

* 2009 års prisnivå
** 2010 års prisnivå